Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Cerová vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Cerová vrchovina

Miesto v Cerová vrchovina

V Cerová vrchovina sa nachádza 820 kusov miesto.

Miesto, Cerová vrchovina:, 1 z 14

Egreš, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Šarinova stráň, Konopnica, Kypré zeme, Slivkový sad, Hôrka, Marína, Hodoš, Pri pivniciach, Nižné Pízovo, Nad Šťavicou, Gortva, Medzi cestami, Vadkert, Cerovo, Kapustnisko, Pri Dankovcoch, Za májom, Veľký Romháň, Samota na Svitaní, Kapustnice, Vnútorná lúka, Pod Divinou, Pod hradskou, Javorová strana, Mokrá lúka, Široké, Veterná stráň, Telka, Pustatina Ľukva, Červené, Vrch Kalič, Surdok, Pustatina Pätina, Malé kapustnisko, Ipeľka, Pastva, Breziny, Pri záhradách, Pri kúpalisku, Vrchná stráň, Pustá vinica, Kaštieľ, Egreš, Tachtianska pustatina, Strážny vrch, Nad cestou, Hradište, Zadné lúky, Pod cestou, Piesok, Rúbanisko, Nízka cerina, Pod cerinou, Výmoľ, Viničná stráň, K jazeru, Konopisko

Miesto, Cerová vrchovina:, 2 z 14

Biskupský klin, Husté, Slukovište, Veľká lúka, Veľký dlhý hon, Kavčie rúbanisko, Huste, K veľkej ceste, Krivý hon, Járok, Horké, Oriešková dolina, Malý dlhý hon, Rúbanisko, Jazierko, Veľký ostrov, Dobré rúbanisko, Studničná pustatina, Myšička, Martošová lúka, Okrúhla, Klinovce, Cerová stráň, Šarinova lúka, Hovädzie, Zimnica, Pod Okrúhlym briežkom, Nadjazd, Brestina, Beležérová vinica, Batova studňa, Breziny, Ragačova stráň, Veľké údolie, Včelie údolie, Medzi chrastím, Dielik, Mat, Pod kroviskami, Studničný štít, Jelení kút, Senné, Hučiaca, Kameňolom, Pasienky, Priesek, Suchá lúka, Studničné údolie, Okrúhly briežok, Beležér, Stráň veterného honu, Ostrovná tieňava, Veterný hon, Dievčie kroviská, Štrkovisko, Alakaš, Jedľovina, Na hlinovci, Pustá rúbaň, Cerovisko

Miesto, Cerová vrchovina:, 3 z 14

Pustatina žrď, Studňa na veľkej lúke, Dlhý laz, Veľký mastný hon, Chmelnica, Ihličnatá stráň, Alsa, Mokraď, Veľké mravenisko, Mrchovisko, Dlhé role, Blchovisko, Pri potoku, Bokoľ, Veľké mláky, Mojín, Pustatina Rákov, Bočiny, Klčovisko, Pipišky, Vyšné lúky, Jazerské, Šuta, Veľká studňa, Malá studňa, Pod dedinou, Malé polia, Pod samcom, Pod brezinou, Krásna lúka, Rátka, Rúbaň, Medzná, Čirina, Vitla, Maňa, Pod záhradou, Biliz, Močidlo, U veľkej dediny, Pod brašnou, Galagoš, Šariny, Veľké zeme, Verecka, Travnatá dolina, Dubový vrch, Hustá jama, Rovina, Kantorov hon, Tekovský močiar, Dubkovisko, Durenda, Tretí chodník, Borievková stráň, Skala, Druhý chodník, Prvý chodník, Okrúhla bučina, Valach

Miesto, Cerová vrchovina:, 4 z 14

Malý Hargič, Redník, Lazy, Malá dolina, Veľký otrok, Smradľavá studňa, Sušená strana, Pod cerinou, Nad Chrobačou studňou, Medvedie, Dolná Baba, Pod záhradou, Kapustisko, Remete, Nad hlbokou jamou, Viničný vrch, Veterné, Egreskt, Horné lúky, Blčák, Panská lúka, Maczkos, Samota, Obora, Hrušťovec, Hnojné, Balážová jama, Pustá viničná dolina, Poľana, Krajný hon, Močidlá, Bazanské hrdlo, Pri Ratčanskej studni, Trstená studňa, Vraní vrch, Boc, Blatnivé údolie, Senný kopec, Matrač, Pri fare, Vyše Hargiča, Senné Úslnie, Konopiská, Orlov buk, Piešťský hrot, Dolina pri Vavrincovej studni, Orechová stráň, Hrkyňa, Pred Arménskou, Maza, Tenký, Srvášna studňa, Úslnie, Vnútorný, Hustý porast, Krivé, Veľká lúka, Kopanica, Srvášna, Klinovské Úslnie

Miesto, Cerová vrchovina:, 5 z 14

Struma, Záložňa, Ku šťavici, Barak, Roviny, Pri Trstenej studni, Rúbanisko, Šurice, Dlhšie, Vlčia studňa, Celina, Brezina, Tečúca, Piešť, Pri lieskovej studni, Veľký Chudáč, Malý Chudáč, Posa, Ďateliniská, Cerina, Šafy, Veľký pozemok, Okrúhle, Mazanská stráň, Tehlové, Klinovská stráň, Okrúhla lúka, Kálayho dolina, Okrúhle, Pod chrastím, Dolné lúky, Široké, Bazany, Pri chodníku do Kováč, Konské údolie, Kapitánske údolie, Peťkova záhrada, Chrastie, Okrajné, Rovina pri bani, Kamenná studňa, Ďateliniská, Volov vrch, Ortoveň, Počúvadlo, Dubina, Čurkotka, Nad močidlami, Pri hruške, Pole, Jesenské, Kút, Nad salašom, Mišova lúka, Močiar, Červená pustatina, Tótovo údolie, Za Mazou, Predný, Nad jamou

Miesto, Cerová vrchovina:, 6 z 14

Suchá dolina, Údolie Pavla, Zabzó, Bartova pustatina, Za vysokým kopcom, Ploská ortoveň, Boží vrch, Farské pole, Rovina, Sobotská dolina, Bodosa, Ku studni, Zámočný vrch, Matúšova dolina, Pod strážnym vrchom, Zadná Hoľa, Július, Priechod, Hnojná, Kapustnice, Dolina, Za Čuvkou, Prázdný bok, Strmý bok, Pod váhou, Jama, Pod Verestoveň, Cerový kut, Vrátovské dno, Vidoslavský háj, Havranie hniezdo, Babín, Nad Baňou, Jablonec, Farské, Kňazova dolina, Trstiny, Ortovisko, Hoľa, Tucháč, Pri ovčiarskej, Vrátovská stráň, Jurská dolina, Ovocné sady, Ploština, Veľký otvor, Dlhý vrch, Vinica, Končitý, Roveň, Rákoš, Ploché, Malý dvor, Pod krížom, Dolinka, Rovné, Predná dolina, Kozí hon, Ovsište, Klinovka

Miesto, Cerová vrchovina:, 7 z 14

Úboč, Budislav, Trnovská dolina, Dolinak, Pri hranici, Buková dolina, Predná Hoľa, Krížne, Kečkemétsky úhor, Pod Bakšou, Zelená dolina, Rovňanova hora, Pri mučínskom chotári, Prazdný bok, Sovín, Zábava, Skaliny, Veľká lúka, Konrádovská dolina, Slivkový sad, Bučina, Lúčky, Močidlá, Malý Dezider, Kôšna jama, Brezinova stráň, Jazerné, Dolná lúka, Čakanský bok, Cifra, Priečelie, Pri bučine, Paľovo klčovisko, Bolovky, Dezider, Nad majerom, Štrková stáň, Údolie Janíc, Nad Sovínom, Hrotova, Pod Hadaričkou, Bukovina, Vlčie Údolie, Mostík, Tomáška, Teplá Dolina, Babovský vrch, Žlní breh, Plochá ugora, Konopa, Tálik, Vrch v údolí, Vrch Botník, Pod Ľukvou, Štátny les, Ortovaň, Kapustnice, Malá brezina, Spoločný vrch, Nad Vilovou studňou

Miesto, Cerová vrchovina:, 8 z 14

Silný vrch, Pustatina Výhon, Drienky, Morušová dolina, Krčmova, Chábzďa, Vizesbükk, Morušový sad, Fialkový vrch, Vinica, Málovo, Bukovina, Belinská dolina, Čenta, Bukové, Jelení vrch, Kisrét puszta, Nový bán, K jazeru, Konopnica, Nadjazd, Čakan, Martinovo, Jarná, Kováčov vrch, Ovčia, Pri studničke, Malé Driňové, Stáň Hadarica, Sadenica, Pri Beline, Široká dolina, Čirinec, Povojné, Roveň, Výstup, Bekovo, Poznám, Kalicový vrch, Údolie Jána, Vlčinec, Cicka, Lorincov les, Pod sedlom, Dupanisko, Viničné údolie, Medzi smrečím, Tehlová záhrada, Slaná, Roveň, Dolná bučina, Opásaný hon, Blh, Orechová stráň, Na Rimavu, Malý otvor, Bacherova pustatina, Smradľavá lúka, Čertov vrch, Dravčie údolie

Miesto, Cerová vrchovina:, 9 z 14

Vinica, Výbeh, Prostredná lúka, Čurkotka, Údolie na vrchu, Malé drienkové, Za košatým stromom, Lipové, Nad kaštieľom, Horná lúka, Cerovina, Nad Číkmi, Letná a čierná, Podiely, Priehon, Rúbanisko, Tieň, Sušina, Suché jazero, Červená skala, Strážny vrch, Veľký otvor, Dolina, Pri chotári, Gortvianska dolina, Rázcestie, Medová dolina, Pred hliniskom, Višňová stráň, Veľká hora, Farské údolie, Kostolné, Kúty, Baňa, Máloška, Hoszova dolina, Do tŕstia, Divý vrch, Konopisko, Mních, Uhlisko, Bujačie, Močidlá, Búroš, Lukava, Vidoslavská lúka, Klátna, Ugora, Vrch ugora, Danša, Dolina, Malé kratiny, Pod stolicou, Veľká lúka, Veľká chrasť, Krivé zeme, Veľká mokraď, Bučina, Za záhradami, Pod vinicou

Miesto, Cerová vrchovina:, 10 z 14

Červený breh, Obrazové, Pustatina Okruhla, Čenta pustatina, Štrkovisko, Kameňolom, Čučoriedkové, Močiar, Jurský vrch, Drienkové, Lúčky, Nad močiarom, Kŕčik, Nad studňou, Makovnisko, Pod veľkou cestou, Veľká záhrada, Horná bučina, Roveň, Okrúhly kopec, Pod jamou, Boboš, Pod vinicou, Modriny, Stredná noha, Farská plošina, Medzi brestami, Malý chotár, Stráň pustej vinice, Topolie, Pod kalicou, Kopanice, Krásna, Bukovina, Veselá, Popské, Zemianská pastva, Bagi pustatina, Čeče, Lipový hon, Potok belina, Baľová lúka, Sedlové, Údolie Butyka, Nad strášou, Veľká dolina, Dežova stráň, Krčmové, Vlčia jama, Hradisko, Stráň Oromo, Cínovo, Svetlá, Cerová vrchovina, Žiarna, Pod studničkou, Chrešovisko, Údolná lúka, Veľký úhor, Šariny

Miesto, Cerová vrchovina:, 11 z 14

Plešský hon, Dlhé, Bagi, Konopnice, Pod okruhlou, Brestová Maza, Obrus, Smädný vrch, Pod brezami, Okrúhle jazierko, Vrch, Podelené, Pod skalou, Pod Sovínom, Hlavy, Obecná pastva, Pustatina Mátra, Mázska, Dlhá roľa, Kohúti vrch, Hlinené, Bočná lúka, Myší hon, Bukovec, Konopnisko, Trnkovište, Malá opásaná dolina, Veľký opasok, Bukovina, Zákerna, Prieruba, Pod cerovým, Hlava údolia, Zvonivá, Malý les, Studená, Kozí chrbát, Jarok, Ľadová stráň, Biedov, Dlhá stráň, Veľká roľa, Fialkové, Demečer, Pod deziderom, Hrobová stráň, Martinovský vrch, Vinice, Horľavina, Vrchná rúbaš, Pod kopcom, Lieskové, Ivanská lúka, Koniarské, Malá chrasť, Sojkin vrch, Veľká dolina, Priechodné, Veľké Drieňové, Jurajovo údolie

Miesto, Cerová vrchovina:, 12 z 14

Vajdov kameň, Pod jazvecou dierou, Pod tieňom, K rybníku, Večerná, Bene, Brezina, Pod stráňou, Furmanské, Krásna dolina, Bobrí vrch, Jelšina, Zástera, Viničná - Močiar, Viničný máj, Malá belina, Malé pozemky, Ježatky, Staré kapustnisko, Úzky hon, Vavrincová hora, Pustatina, Pri bučine, Malá dolinka, Konopnica, Jastrabie, Dolná noha, Nad kameňolom, Dúbrava, Lúka pod kaštielom, Pod záhradou, Pustatina Ortáš, Breh, Lucerisko, Ostrá rúbaň, Na mlákach, Ortovisko, Hranská cesta, Pod hájikom, Malé Lehy, Za Korimovcov, Danča, Nová lúka, Krátky hon, Sadze a mäkčina, Dezider, Pod Horkoslovom, Šimonove zeme, K Ceredu, Veľká Ratka, Zlatý baša, Malé sušidlo, Cintorínsky vrch, Klinová, Horné údolie, Čamovský vrch, Vyše kaštieľa, Rovné, Surdík, Do vrchu

Miesto, Cerová vrchovina:, 13 z 14

Kameňolom, K studienke, Nad mlákou, Kamenná lúka, Sirinský hon, Liskov, Malý vrch, Pažiť, Pred vraní vrch, Zem pokladov, Veľká jama, Vysuté bralo, Kopec, Malé jazero, Kaštieľsky kopec, Demerskě kút, Dlhé hony, Bijacovská hora, Martinova rúbaň, Malé polia, Široká bučina, Bizovo, Malé jazero, Zápač, Pastva, Svinčík, Smradľavá studňa, U veľkej myši, Pod plešským, Priechod, Vrch Jarok, Kotol, Opásaná dolina, Horné lúky, Pod pustatinou, Čocov močiar, Plešivec, Rovná dúbrava, Ľadový vrch, Šurkov diel, Hadia stráň, Alexandrova stráň, Babská cesta, Cerová dolina, Horná Baba, Pri jazere, Smradľavá studňa, Klzké, Dlhé Jánovo, Orechový klin, Brečtan, Pod Hlinné, Čakan, Pri šťavici, Veľká zem, Varava, Tachtianska lúka, Malý vrch, Drobné zeme, Dedinská zem

Miesto, Cerová vrchovina:, 14 z 14

Čenice, Kamenná diera, Farský rad, Priehon, Malé Makovisko, Malá Ratka, Nad studenou studňou, Veľký bukový les, Zvonivá dolina, Sušidlo, Šikov, Rovina, Krnáčovo, Hrudný vrch, Na pastve, Ortovisko, Letná dolina, Hrachovo, Gortva, Cerová stráň, Klinovka, K studničke, Prosovisko, Rovina, K mládzi, Nad šťavicou, Horná bučina, Kozí chrbát, Kovalica, Tomášov vrch, Bijacov, Bodorová, KÍazovská, Antalova záhrada, Drša, Židovská dolina, KÍazova studÍa, Nagy-Hallgató, Büdöskúti erdő, Matyó-lápa

Podobné, Cerová vrchovina:

977x turistika, 820x miesto, 59x orientačný bod, 50x turistické informácie, 11x orientačná mapa, 11x poľovnícky posed, 9x studňa, 6x miesto na piknik, 5x prístrešok, altánok, 2x ZOO, 2x ohnisko, 1x strom, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Cerová vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://cerova-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.