Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Cerová vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Cerová vrchovina

Miesto v Cerová vrchovina

V Cerová vrchovina sa nachádza 820 kusov miesto.

Miesto, Cerová vrchovina:, 1 z 14

Egreš, Fiľakovské Kľačany, Šarinova stráň, Kurtáň, Konopnica, Kypré zeme, Slivkový sad, Marína, Hodoš, Hôrka, Nižné Pízovo, Pri pivniciach, Nad Šťavicou, Medzi cestami, Cerovo, Vadkert, Gortva, Kapustnisko, Za májom, Vnútorná lúka, Pod Divinou, Pri Dankovcoch, Pod hradskou, Kapustnice, Samota na Svitaní, Veľký Romháň, Mokrá lúka, Veterná stráň, Široké, Javorová strana, Malé kapustnisko, Vrch Kalič, Pastva, Surdok, Ipeľka, Červené, Telka, Pustatina Pätina, Pustatina Ľukva, Breziny, Vrchná stráň, Pri záhradách, Pri kúpalisku, Pustá vinica, Kaštieľ, Egreš, Tachtianska pustatina, Horké, Krivý hon, Biskupský klin, Veľká lúka, K jazeru, K veľkej ceste, Huste, Veľký dlhý hon, Husté, Konopisko, Járok, Oriešková dolina, Nadjazd

Miesto, Cerová vrchovina:, 2 z 14

Malý dlhý hon, Rúbanisko, Hradište, Pod cestou, Rúbanisko, Zadné lúky, Breziny, Šarinova lúka, Dobré rúbanisko, Beležérová vinica, Priesek, Klinovce, Strážny vrch, Ragačova stráň, Slukovište, Myšička, Medzi chrastím, Piesok, Mat, Beležér, Cerová stráň, Martošová lúka, Zimnica, Batova studňa, Suchá lúka, Nad cestou, Na hlinovci, Veľký ostrov, Nízka cerina, Štrkovisko, Pod kroviskami, Včelie údolie, Ihličnatá stráň, Studničný štít, Jelení kút, Veterný hon, Pasienky, Hovädzie, Dlhý laz, Pod cerinou, Brestina, Hučiaca, Kameňolom, Senné, Výmoľ, Viničná stráň, Studňa na veľkej lúke, Dielik, Stráň veterného honu, Studničné údolie, Studničná pustatina, Okrúhly briežok, Veľký mastný hon, Okrúhla, Alakaš, Jazierko, Pod Okrúhlym briežkom, Veľké údolie, Pustá rúbaň, Blchovisko

Miesto, Cerová vrchovina:, 3 z 14

Cerovisko, Jedľovina, Alsa, Mrchovisko, Dlhé role, Veľké mravenisko, Pri potoku, Dievčie kroviská, Mokraď, Ostrovná tieňava, Chmelnica, Pustatina žrď, Kavčie rúbanisko, Vyšné lúky, Pipišky, Pustatina Rákov, Bokoľ, Veľké mláky, Bočiny, Mojín, Klčovisko, Jazerské, Rúbaň, Medzná, Pod brezinou, Šuta, Krásna lúka, Biliz, Malé polia, Maňa, Pod dedinou, Vitla, Verecka, Pod záhradou, Močidlo, Rátka, Šariny, Malá studňa, Veľká studňa, Čirina, Pod samcom, U veľkej dediny, Galagoš, Durenda, Veľké zeme, Pod brašnou, Veľký otrok, Tretí chodník, Egreskt, Obora, Travnatá dolina, Pustá viničná dolina, Malá dolina, Malý Hargič, Hustá jama, Viničný vrch, Dubkovisko, Borievková stráň, Poľana, Kantorov hon

Miesto, Cerová vrchovina:, 4 z 14

Maczkos, Medvedie, Pod cerinou, Nad hlbokou jamou, Horné lúky, Skala, Lazy, Prvý chodník, Hnojné, Rovina, Druhý chodník, Samota, Sušená strana, Blčák, Hrušťovec, Dubový vrch, Remete, Okrúhla bučina, Panská lúka, Redník, Tekovský močiar, Veterné, Valach, Nad Chrobačou studňou, Pod záhradou, Krajný hon, Dolná Baba, Smradľavá studňa, Hustý porast, Vraní vrch, Bazanské hrdlo, Trstená studňa, Konopiská, Orechová stráň, Boc, Srvášna studňa, Piešťský hrot, Srvášna, Kapustisko, Kopanica, Pri fare, Pri Ratčanskej studni, Pred Arménskou, Maza, Klinovské Úslnie, Hrkyňa, Senný kopec, Úslnie, Balážová jama, Senné Úslnie, Vyše Hargiča, Kapustnice, Pri Trstenej studni, Za Mazou, Mazanská stráň, Jama, Pod Bakšou, Počúvadlo, Sobotská dolina, Krivé

Miesto, Cerová vrchovina:, 5 z 14

Pri chodníku do Kováč, Struma, Zábava, Okrúhle, Ďateliniská, Dlhšie, Nad jamou, Pri mučínskom chotári, Jablonec, Močidlá, Sovín, Malý Chudáč, Chrastie, Ku studni, Rovina pri bani, Piešť, Tenký, Dolina pri Vavrincovej studni, Dolinak, Nad močidlami, Peťkova záhrada, Dolinka, Malý dvor, Hoľa, Kapitánske údolie, Pod krížom, Matrač, Bazany, Za Čuvkou, Pod váhou, Rovné, Pod chrastím, Zámočný vrch, Tečúca, Volov vrch, Pri hranici, Brezina, Suchá dolina, Okrúhle, Trnovská dolina, Nad Baňou, Pod Verestoveň, Za vysokým kopcom, Tucháč, Hnojná, Kňazova dolina, Predná Hoľa, Buková dolina, Rúbanisko, Veľký Chudáč, Široké, Dubina, Orlov buk, Kút, Vlčia studňa, Záložňa, Veľká lúka, Pri lieskovej studni, Vnútorný, Ku šťavici

Miesto, Cerová vrchovina:, 6 z 14

Dlhý vrch, Blatnivé údolie, Strmý bok, Úboč, Šafy, Babín, Kálayho dolina, Rovňanova hora, Roviny, Dolné lúky, Jurská dolina, Rovina, Zadná Hoľa, Kozí hon, Celina, Klinovská stráň, Horná lúka, Konopisko, Rákoš, Kostolné, Štátny les, Paľovo klčovisko, Lúčky, Barak, Trstiny, Drienky, Pod vinicou, Pod strážnym vrchom, Priečelie, Nadjazd, Čakanský bok, Obrazové, Kisrét puszta, Žlní breh, Pod veľkou cestou, Fialkový vrch, Babovský vrch, Priehon, Suché jazero, Pri hruške, Opásaný hon, Ortovisko, Ploština, Konrádovská dolina, Havranie hniezdo, Smradľavá lúka, Močidlá, Rúbanisko, Konské údolie, Mostík, Okrúhla lúka, Veľká lúka, Lukava, Sušina, Malý otvor, Drienkové, Kalicový vrch, Krčmova, Brezinova stráň, Farské pole

Miesto, Cerová vrchovina:, 7 z 14

Veľký otvor, Do tŕstia, Jelení vrch, Malé kratiny, Predná dolina, Nový bán, Blh, Pod stolicou, Nad majerom, Baňa, Strážny vrch, Bolovky, Jurský vrch, Bacherova pustatina, Predný, Bartova pustatina, Letná a čierná, Modriny, Kamenná studňa, Belinská dolina, Boží vrch, Malá brezina, Cerovina, Sadenica, Kŕčik, Podiely, Pole, Červená skala, Budislav, Málovo, Bučina, Medzi smrečím, Vrátovská stráň, Roveň, Gortvianska dolina, Priechod, Tótovo údolie, Pod jamou, Čurkotka, Slivkový sad, Ovocné sady, Vinica, Veľký otvor, Martinovo, Cerina, Divý vrch, Kováčov vrch, Jarná, Pri chotári, Končitý, Vinica, Dupanisko, Nad Sovínom, Červená pustatina, Lipové, Malé Driňové, Lúčky, Malé drienkové, Močidlá, Veľká mokraď

Miesto, Cerová vrchovina:, 8 z 14

Pred hliniskom, Prostredná lúka, Pod sedlom, Dolina, Nad studňou, Hrotova, Pri studničke, Tomáška, Spoločný vrch, Jesenské, Výbeh, Šurice, Kameňolom, Mních, Štrkovisko, Ďateliniská, Vrátovské dno, Klátna, Poznám, Bukovina, Roveň, Zelená dolina, Dolina, Veľká záhrada, Bodosa, Bukovina, Ortoveň, Morušová dolina, Okrajné, Mišova lúka, K jazeru, Máloška, Údolie Pavla, Ploché, Matúšova dolina, Ploská ortoveň, Krivé zeme, Dezider, Nad močiarom, Vrch Botník, Krížne, Konopa, Kúty, Jazerné, Veľká chrasť, Klinovka, Dolná lúka, Morušový sad, Prázdný bok, Nad Vilovou studňou, Kečkemétsky úhor, Nad Číkmi, Močiar, Rázcestie, Horná bučina, Roveň, Silný vrch, Medová dolina, Vlčinec, Široká dolina

Miesto, Cerová vrchovina:, 9 z 14

Július, Veľký pozemok, Prazdný bok, Chábzďa, Vidoslavský háj, Posa, Červený breh, Tehlové, Cerový kut, Makovnisko, Nad salašom, Nad kaštieľom, Farské, Ortovaň, Dolná bučina, Bujačie, Pri ovčiarskej, Tieň, Močiar, Malý Dezider, Štrková stáň, Pri bučine, Okrúhly kopec, Šariny, Na mlákach, Veľká lúka, Čenta pustatina, Plešský hon, Jurajovo údolie, Višňová stráň, Pustatina Výhon, Čenta, Na Rimavu, Hrobová stráň, Čirinec, Údolie Janíc, Pustatina Okruhla, Pod stráňou, Bukové, Vinica, Cifra, Bočná lúka, Pod vinicou, Lipový hon, Smädný vrch, Veľké Drieňové, Povojné, Dravčie údolie, Obrus, Plochá ugora, Jastrabie, Dúbrava, Údolie na vrchu, Potok belina, Búroš, Sojkin vrch, Vrch v údolí, Vlčie Údolie, Dlhé, Veľká roľa

Miesto, Cerová vrchovina:, 10 z 14

Ovčia, Malé pozemky, Nad kameňolom, Zabzó, Malá chrasť, Bobrí vrch, Sedlové, Dolná noha, Kôšna jama, Hoszova dolina, Hradisko, Pod cerovým, Medzi brestami, Výstup, Priechodné, Bukovina, Viničný máj, Pod Ľukvou, Krčmové, Vrch, Chrešovisko, Zemianská pastva, Pod studničkou, Koniarské, Za záhradami, Staré kapustnisko, Kapustnice, Martinovský vrch, Cínovo, Viničné údolie, Konopnisko, Bukovec, Breh, Lucerisko, Konopnice, Ivanská lúka, Za košatým stromom, Konopnica, Hlavy, Fialkové, Bene, Kopanice, Vizesbükk, Furmanské, Pri bučine, Stráň pustej vinice, Veľká hora, Orechová stráň, Teplá Dolina, Demečer, Vlčia jama, Bagi, Tálik, Údolie Jána, Tehlová záhrada, Farské údolie, Farská plošina, Cerová vrchovina, Pod záhradou, Pustatina

Miesto, Cerová vrchovina:, 11 z 14

Jarok, Pod deziderom, Úzky hon, Viničná - Močiar, Danša, Slaná, Dlhá roľa, Údolná lúka, Boboš, Nad strášou, Lorincov les, Ľadová stráň, Pod Hadaričkou, Veľká dolina, Stáň Hadarica, Bukovina, Obecná pastva, Dežova stráň, Bekovo, Ugora, Kohúti vrch, Myší hon, Trnkovište, Čurkotka, Malý chotár, Lieskové, Biedov, Pod Sovínom, Pod kalicou, Zvonivá, Uhlisko, Čertov vrch, Veľký úhor, Ježatky, Konopnica, Čučoriedkové, Podelené, Stredná noha, Kozí chrbát, K rybníku, Popské, Vidoslavská lúka, Horľavina, Veľký opasok, Pod brezami, Bagi pustatina, Ovsište, Malá belina, Malý les, Pod kopcom, Krásna dolina, Malá opásaná dolina, Zástera, Čakan, Ostrá rúbaň, Svetlá, Pod jazvecou dierou, Brezina, Dolina, Žiarna

Miesto, Cerová vrchovina:, 12 z 14

Vrch ugora, Vrchná rúbaš, Krásna, Pri Beline, Cicka, Veľká dolina, Skaliny, Veselá, Brestová Maza, Topolie, Lúka pod kaštielom, Hlava údolia, Mázska, Prieruba, Kaštieľsky kopec, Malé Lehy, Malé jazero, Stráň Oromo, Bizovo, Okrúhle jazierko, Tachtianska lúka, Krátky hon, Kopec, Jelšina, Vyše kaštieľa, Rovné, Malé sušidlo, Zákerna, Vinice, Veľká Ratka, Pustatina Mátra, Horná Baba, Martinova rúbaň, Pod plešským, Smradľavá studňa, Opásaná dolina, Malá dolinka, Sadze a mäkčina, Vavrincová hora, Čenice, U veľkej myši, Roveň, Kameňolom, Vysuté bralo, Hadia stráň, Horné lúky, Ľadový vrch, Vajdov kameň, Cerová dolina, Veľká zem, Pod tieňom, K Ceredu, Studená, Pri jazere, Čocov močiar, Malý vrch, Smradľavá studňa, Klzké, Údolie Butyka, Baľová lúka

Miesto, Cerová vrchovina:, 13 z 14

Pod skalou, Sirinský hon, Svinčík, Alexandrova stráň, Široká bučina, Veľká jama, Za Korimovcov, Bučina, K studienke, Brečtan, Dlhé Jánovo, Surdík, Čeče, Dlhá stráň, Čakan, Ortovisko, Šimonove zeme, Horné údolie, Zem pokladov, Pustatina Ortáš, Orechový klin, Večerná, Malé polia, Hlinené, Pod okruhlou, Drobné zeme, Šurkov diel, Zápač, Malá Ratka, Plešivec, Pažiť, Demerskě kút, Pod pustatinou, Liskov, Pod Hlinné, Sušidlo, Šikov, Gortva, Cerová stráň, Malý vrch, Priechod, Hranská cesta, Prosovisko, Klinová, Farský rad, Letná dolina, Bijacovská hora, Pastva, Veľký bukový les, Vrch Jarok, Varava, Rovina, Horná bučina, Rovina, Priehon, Pod hájikom, K mládzi, Krnáčovo, Na pastve, Nová lúka

Miesto, Cerová vrchovina:, 14 z 14

K studničke, Tomášov vrch, Antalova záhrada, Babská cesta, Zlatý baša, Danča, Pod Horkoslovom, Kotol, Nad mlákou, Hrachovo, Klinovka, Pri šťavici, Kamenná diera, Pred vraní vrch, KÍazovská, Malé Makovisko, Ortovisko, Dezider, Drša, Do vrchu, Malé jazero, Rovná dúbrava, Cintorínsky vrch, Čamovský vrch, Bijacov, Dlhé hony, Dedinská zem, Kamenná lúka, Kozí chrbát, Bodorová, Nad studenou studňou, Hrudný vrch, KÍazova studÍa, Kovalica, Židovská dolina, Zvonivá dolina, Nad šťavicou, Nagy-Hallgató, Büdöskúti erdő, Matyó-lápa

Podobné, Cerová vrchovina:

977x turistika, 820x miesto, 59x orientačný bod, 50x turistické informácie, 11x orientačná mapa, 11x poľovnícky posed, 9x studňa, 6x miesto na piknik, 5x prístrešok, altánok, 2x ZOO, 2x ohnisko, 1x strom, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Cerová vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://cerova-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.